HUNDkultur

Trygg & Modig hund

Mod är kanske den bästa egenskapen en hund kan ha. Mod handlar om att våga göra saker fastän att det är obehagligt, fastän att det är olustigt, fastän att det är läskigt.

Mod är inte att vara oövervinnerlig, utan mod grundar sig i att våga vara sårbar, våga ta risker.

Ett gott självförtroende i grunden gör det lättare för hunden att vara modig. Självförtroende är att känna sig duktig och bra på något i en specifik situation.

För att våga vara modig så behöver hunden ha en bra självkänsla. Hunden behöver vara trygg i sig själv.

Så därför börjar kursen med att bygga upp självkänslan, sen bygger vi självförtroendet och till sist tränar vi mod.

Kursen är på 5 tillfällen. Första tillfället är en föreläsning och samtal kring trygg och modig hund. Då stannar hunden hemma.

Tillfälle 1: 21/3 kl. 18.30 Föreläsning i Hundgaraget, Fredrika Bremers väg 60c, Gärds köpinge

Tillfälle 2-5: 28/3, 4/4, 11/4, 25/4 kl. 18.30 Gamla badplatsen, Karl Jönssons väg 2, Gärds Köpinge

Kursen passar alla hundar.

Ta med godis.

Pris: 1500:- inkl. moms

  • Självkänsla
  • Självförtroende
  • Mod