HUNDkultur

Hundkunskap

Tydlig markör


En markör är något vi använder i träningen för att markera när hunden gör det beteendet som vi vill ha, när hunden gör rätt. Då ger vi en signal, en markör som berättar för hunden att just det som du gjorde nu är rätt. En fungerande markör är betingad. Det betyder att när hunden hör markören, så vet hunden att belöning är på väg. Hunden har med klassisk inlärning kopplat ihop markören med en belöning.
Har vi en fungerande markör så gör det inget att det tar en liten stund för oss att leverera belöningen. Men vi ska alltid belöna efter markören, annars kommer markören att så småningom släckas ut och sakna betydelse.
Markören kan vara verbal, ett ord eller ett ljud (tex smack-ljud). Vanliga ord som markör är tex bra, yes, rätt, japp osv. Det bör vara ett kort ord, helst ett ord som slutar på en konsonant. Ordet behöver vara distinkt. Bäst är att välja ett ord som inte används så mycket i vardagen.
Ofta när vi pratar med vår hund så använder vi ordet bra. Men det följs inte alltid av en belöning. Alltså kommer det att vattnas ur. Sen händer det att vi använder ordet bra i en negativ betydelse. När vi säger ”Nu är det bra!”, när vi vill att hunden ska sluta med något beteende.
En bra markör behöver vara distinkt och unik. Markören är alltid kopplat till en belöning.
Om jag ska träna in ett nytt beteende så använder jag en klicker som markör. Att använda en klicker som markör är effektivare än ett ord. Klickern låter alltid likadant och har ett stort värde för hunden. För en klicker-van hund vet att det alltid kommer belöning efter klicket.
I en verbal markör kommer alltid våra känslor med i vår röst. Så hunden behöver processa varje gång den hör den verbala markören, exakt hur bra var det egentligen? För den verbala markören låter inte alltid likadant. Så den kommer inte att vara lika starkt kopplad till belöningen.
I vanlig träning utan tydlig markör, även om vi pratar belöningsbaserad träning, inga straff, inga korrigeringar, ingen press, utan helt vanlig träning, så kommer hunden att hålla koll på oss. Hunden hittar ofta sin egen markör, tex när vi rör handen mot godis-fickan. Hunden håller koll på oss och söker information från oss. Men om vi frigör hunden från det genom att lära hunden en markör och att hunden alltid kan lita på markören. Så får vi en hund som kan tänka mer på vad den gör. Hunden behöver inte ha fokus på oss, utan kan jobba mer självständigt. Vi öppnar upp fler möjligheter i träningen med en tydlig markör. Hundens hjärna kan tänka på vad den gör istället för att tolka när det är rätt.