HUNDkultur

StreetSmart Hund

En annorlunda kurs, som lär hunden att göra smarta val, att ta bra beslut, att ha sunda strategier och beteenden och att samarbeta med dig.

Att vara streetsmart handlar om att ha insikterna om hur omvärlden fungerar. Insikterna om vilka strategier man själv använder. Att ha verktygen och veta när man använder vilket verktyg och veta hur man använder verktygen för att navigera i omvärlden.

Streetsmart är inget vi kan lära våra hundar genom övningar. utan det är något de samlar på sig genom erfarenhet. Kursen ger dig verktygen, som ger din hund förutsättningar att bli streetsmart.

Hundar använder olika strategier för att hantera känslomässigt krävande situationer. Strategin som hunden väljer kan vara mer eller mindre sund. Tex en hund gör utfall mot en mötande hund och får den mötande hunden att försvinna. Strategin upplevs som framgångsrik för hunden, så hunden kommer att göra utfall igen. Men det innebär inte att strategin är sund och i det långa loppet gynnsamt för hunden. Om hunden istället använder strategin att vända ifrån den mötande hunden, så kommer den strategin att vara lika framgångsrik, men också sund för hunden och en långsiktig bra lösning. Detta är att vara streetsmart. Att tex kunna hantera hundmöten på ett sunt sätt.

Kursen gör din hund Trygg, Stark och Smart.

Kursens innehåll:

  • Sund miljöträning

  • Avreaktioner

  • Teamwork

  • Passivitetsträning/Vila

  • Sund socialisering

  • Social inlärning

  • Hundmöten

Kursen passar den nyfikna, träningsmotiverade hundägaren som vill förstå och veta MER, från liten valp till vuxen hund.

Kursen består av 5 fysiska kurstillfällen och 5 digitala föreläsningar.

När:

Var:

Pris: