HUNDkultur
berikning

Berikningspromenad

Alla djur har beteenden som är så viktiga att de måste få utlopp för dem. Det är vad berikning i grunden handlar om.

Berikning är att ge hunden förutsättningar att utföra beteenden som den genetiskt har ett behov av. Vilka dessa behov är, har vi ingen påverkan på utan de följer med hunden från födseln. Vissa beteenden är rastypiska andra är inte det.

Att ge hunden utlopp för sina beteendebehov leder till:

 • Minskad stress och problembeteenden.

 • Ökar den kognitiva förmågan.

 • Gör hunden mer nyfiken och kreativ.

 • Ökar hundens förmåga att klara utmaningar.

Vi kommer att gå en promenad i skogen. Promenaden kommer att innehålla:

 • Fysisk berikning

 • Födoberikning

 • Doftberikning

 • Kognitiv berikning

Tid: 26/3 kl. 10.00

Var: Gamla badplatsen, Karl Jönssons väg 2, Gärds Köpinge

Ta med långt koppel och godis.

Om din hund har restriktioner angående föda vänligen skriv det i anmälan.

Pris: 150:- inkl. moms

 • Berikning 
 • Hundpromenad 
 • Hundkurs